Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Home / Culture / Eisteddfod Genedlaethol Cymru

(English below)

Rydym yn falch ein bod unwaith eto wedi cymryd rhan mewn dathliad mwyaf y wlad o’r iaith a celfyddydau Cymraeg. Eleni, cynhaliwyd Sir Fôn yr Eisteddfod ac fel arfer fe wnaethwn ni ddarparu cefnogaeth sain i’r Pafiliwn a’r Babell Len, ynghyd â nifer o lleoliadau arall ar draws Maes yr Eisteddfod, gan gynnwys Caffi Maes B, Y Lle Celf, a Maes D. Cafodd yr uchafbwyntiau eu darlledu bob dydd ar S4C.

Fe wnaethom hefyd darparu offer a pheirianwyr ar gyfer yr ŵyl gerddoriaeth enwog Maes B (nawr yn ei 20fed flwyddyn) ac ymarferion oddi ar y Maes.

Ein safle FOH ym Maes B 2017. Our FOH position at Maes B 2017.

Gadawodd ein huned ni’n gwag wrth i ni ddefnyddio ein rig EAW 730 yn y Pafiliwn, EAW 740 a SB1000 ym Maes B; ein system Coda PA yn y Babell Len, a nifer o systemau Proel mewn lleoliadau llai a stondinau masnachwyr.

Roedd hi’n bythefnos prysur iawn i bawb, ond rydym yn falch iawn o’n tîm a’n partneriaid. Hoffem ddiolch yn fawr iawn i Josh Evans, Huw Parry, Gethyn Evans, Aled Jones, Glyn Hamer, Ellen Davies, Jared Planas, Lowri Jones, Mark Price, Alun Rhys Thomas, Steffan Pringle, Alun Wyn Walters, Huw Evans # 1 a Huw Evans # 2, Hubert Mathias, Dave Mathias, Rhian Jones, Jake Tilley, John McCarthy, a Sion Williams.

_____________________________________________________________________________________________________________

Ein Midas Pro 2 yn y Pafiliwn eleni. Our Midas Pro 2 at FOH in the Pafiliwn.

We are proud to have once again been a part of the country’s biggest celebration of the Welsh language and culture. This year the Eisteddfod Genedlaethol took place in Anglesey and as usual we supplied audio support for the Pafiliwn and the Pabell Len (the highlights of which were televised daily on S4C), along with a number of other smaller stages and venues across the Eisteddfod Maes, including Caffi Maes B, Y Lle Celf, and Maes D.

Llwyfan acwstig a llenyddiaeth ‘Y Llanerch Gydd’. The ‘Llanerch Gydd’ acoustic and literature stage.

We also supplied equipment and engineers for the famous Maes B music festival (now in its 20th year) and off-site rehearsals.

Our unit was left bare as we used our EAW 730 rig in the Pafiliwn, EAW 740’s and SB1000’s at Maes B; our Coda PA system in the Pabell Len, and a number of Proel systems in smaller venues and traders stands.

Llwyfan Caffi Maes B ar y noson Reu!. The Caffi Maes B stage on the Reu! rave night

It was a very busy fortnight for everyone involved, but we are very proud of our team and our partners. We would like to say a huge diolch yn fawr iawn to Josh Evans, Huw Parry, Gethyn Evans, Aled Jones, Glyn Hamer, Ellen Davies, Jared Planas, Lowri Jones, Mark Price, Alun Rhys Thomas, Steffan Pringle, Alun Wyn Walters, Huw Evans #1 & Huw Evans #2, Hubert Mathias, Dave Mathias, Rhian Jones, Jake Tilley, John McCarthy, and Sion Williams.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *